acasă

Ce este analiza de risc?

Analiza de risc la securitatea fizică este, conform normelor în vigoare, un document obligatoriu pentru toate societățile, indiferent de felul organizării acestora, care dețin bunuri sau valori și sunt obligate să asigure protecția acestora.
Aceasta este fundamentul implementării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare.

Ce sancțiuni prevede legea?

În cazul neîndeplinirii obligației de realizare a analizei de risc la securitate fizică, legea prevede sancțiunea contravențională, ce poate fi aplicată de poliție ori jandarmerie, cuantumul acesteia fiind între 10.000lei și 20.000lei.

Cine poate efectua analiza de risc la securitate fizică?

Potrivit normelor legale în vigoare, realizarea analizei de risc la securitate fizică poate fi efectuată doar de experți abilitați în domeniu (persoane fizice autorizate sau societăți), care dețin competențe profesionale corespunzătoare.

Acești experți abilitați sunt înscriși în Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică ce poate fi găsit pe pagina de internet a Poliției Române, în cadrul secțiunii “Registre Naționale”.

Ce presupune această analiza?

Analiza de risc la securitatea fizică se realizează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.