legislație

De ce vă este necesară analiza de risc la securitatea fizică?

1. forma de organizare a societăţii dumneavoastră se regăseşte în Legea nr. 333/2003, Cap.I, art.2, alin(1);

2. dețineți un Plan de pază care trebuie avizat de structura de poliţie pe a cărei rază vă desfăşuraţi activitatea (secţie, municipiu, sector);

3. aveţi un Proiect al sistemului tehnic de securitate care trebuie avizat de structura de poliţie pe a cărei rază vă desfăşuraţi activitatea (judeţ);

4. evaluarea de risc la securitate fizică determină ameninţările şi vulnerabilităţile afacerii dumneavoastră din punct de vedere al săvârșirii unei infracțiuni;

5. fiecare eveniment de securitate produs în cadrul afacerii dumneavoastră poate provoca pierderi cu consecinţe foarte grave;

6. implementarea recomandărilor unui evaluator de risc la securitatea fizică, reduc semnificativ riscurile identificate, și ușurează sarcina organelor de cercetare în cazul săvârșirii unei infracțiuni, ducând astfel la soluționarea mai rapidă a speței și implicit la repararea prejudiciului într-un termen mai scurt.

7. măsurile propuse și implementate în urma evaluării de risc la securitatea fizică, au rolul de a descuraja potenţialii infractori prin prezenţa lor fizică (camere de supraveghere, grilaje, folii antiefracţie, sistem de avertizare sonoră șamd).

Documentaţia privind analiza de risc la securotate fizică va cuprinde:

a) raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică;

b) grila de evaluare, specifică obiectului de activitate;

c) documentele-suport.

Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică  va cuprinde:

a) nominalizarea unităţii, obiectul de activitate al acesteia şi scopul evaluării;

b) amplasarea geografică a unităţii, vecinătăţi, căi de acces, alţi factori externi cu impact asupra activităţii unităţii;

c) cadrul organizaţional intern, politici şi responsabilităţi privind securitatea fizică a unităţii beneficiare;

d) sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse şi cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum şi potenţialele consecinţe asupra persoanelor şi activităţii;

e) analizarea riscurilor identificate;

f) estimarea riscurilor la securitatea fizică;

g) stabilirea cerinţelor, măsurilor şi mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic şi operaţional;

h) estimarea costurilor de securitate, în funcţie de măsurile de securitate propuse şi nivelul de risc asumat;

i) concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opţiuni de tratare a riscurilor în vederea încadrării în domeniul acceptabil al riscului de securitate fizică, menţionând concret dimensionarea dispozitivului de pază, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efracţie, control acces şi alarmare, elementele de protecţie mecanofizică, precum şi alte măsuri.

Grila de evaluare specifică obiectului de activitate al unităţii beneficiare se completează pentru situaţia în care riscul a fost tratat, iar nivelul acestuia se încadrează în domeniul riscului acceptabil.

Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică şi grila de evaluare se semnează de către evaluator.

În categoria documentelor-suport intră: chestionare, declaraţii, alte documente specifice, date obţinute şi folosite în procedura de evaluare.

H.G. 301/2012 prevede că adoptarea măsurilor de securitate pentru obiectivele aparţinând după caz ministerelor şi altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, institutelor naţionale de cercetare – dezvoltare, societăţilor comerciale, indiferent de natura capitalului social, trebuie să îşi organizeze măsurile de securitate pe baza unei astfel de analize de risc.